Usluge

Slikanje

Cijena slikanja je 20 kn, bez obzira na vrstu ili format fotografije.
Fotografije se printaju na papiru formata 15×10 cm.

Fotografije za dokumente:
* Osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola (35×45 mm)
* Pokaz za gradski prijevoz, pametna kartica HŽ-a (30×35 mm)
* Studentska iskaznica (Iksica) (25×30 mm)
* Student servis (25×35 mm)
* Američka viza (50×50 mm)

Osim slikanja za dokumente u fotokabini se možete slikati i za zabavu.

Iznajmljivanje

Možemo vam iznajmiti foto-kabinu…

Promocija

Trebate li promociju svog proizvoda ili reklamu možemo izgled kabine prilagoditi Vašim potrebama.